Innovatie

Innovatie is meer dan alleen een technische verbetering.eigcc

Innovatie kan ook in bijvoorbeeld management of marketing plaatsvinden. De gevolgen van het op een nieuwe wijze toepassen van een bestaand product of dienst kunnen even groot zijn als de gevolgen van de introductie van het product of dienst zelf. Zo is de komst van het internet een technische innovatie, die zonder de ontwikkeling van e-business-strategieën waarschijnlijk minder succesvol zou zijn geweest. Innovaties zijn dus niet per definitie uitvindingen. Een ontdekking die nooit uit het laboratorium komt, blijft een uitvinding. Pas als een ontdekking in productie genomen of uitgevoerd wordt en waarde voor de onderneming toevoegt, zelfs als dat in de vorm van kostenbesparingen is, kan het een innovatie genoemd worden. In deze laatste omschrijving kan innovatie niet los gezien worden van marketing; zonder succesvolle vermarkting – commercialisatie – bestaat er geen innovatie.

Inmiddels kent ons land en ook Europa vele subsidies voor diverse takken waarin innovatie ontwikkeld word. Gea en haar samenwerkende partners blijven hiervan zo goed mogelijk op de hoogte of informeren naar uw specifieke situatie bij genoemde partijen, naar mogelijke subsidiëring.

StartmetGea is constant bezig om voor haar cliënten te zoeken naar de meest effectieve manier van zaken, hierbij komen met regelmaat innovaties in een oplossende vorm aan het licht.

Heeft u ook ideeën die mogelijk rijp zijn voor subsidie of uitvoering? Zit u al jaren met een goed idee maar heeft u geen geld voor de verdere ontwikkeling? Mail ons voor een vrijblijvend en objectief gesprek.