Marketing

Wat is Marketing?
Marketing of vermarkten is alles wat een bedrijf of particulier doet om de verkoop van zichzelf, producten of diensten te bevorderen.

Traditioneel
Traditioneel werd marketing gezien als het geheel van alle activiteiten die erop gericht zijn om, samen met de afdeling verkoop, de ruil van producten of dienstente bevorderen. Deze op ruil gebaseerde omschrijving wordt in elk geval door de American Marketing Association vanaf hun herziene definitie in 2004 als te beperkt beschouwd.

De wetenschappelijke discipline
Marketing als (wetenschappelijke) discipline is ontstaan rond het begin van de twintigste eeuw in Illinois in de Verenigde Staten, waar aanhoudende agrarische overschotten ertoe leidden dat er structureel naar nieuwe afzetmogelijkheden gezocht moest worden. Tot die tijd werden ruilprocessen vooral bezien vanuit de klassieke en neoklassieke economische theorie.

Tegenwoordige tijdstartmetgeayinyan
Tegenwoordig spelen in de meeste ontwikkelde economieën consumentenbehoeften een belangrijkere rol dan de aanwezigheid van surplus aanbod. Marketing is daarmee bij uitstek een discipline geworden waarbij het identificeren van behoeften centraal is komen te staan. Marketing als discipline steunt daarbij sterk op kennis ontwikkeld in andere vakgebieden zoals psychologie, sociologie en economie. Door middel van advertenties is de marketingpraktijk ook gerelateerd aan de creatieve kunsten. Daarnaast heeft marketing op haar beurt ook relevantie gehad voor de sociale wetenschappen. Met name op het gebied van statistische analyse van (extreem) grote hoeveelheden gegevens zijn vooral marketingonderzoekers grensverleggend geweest.

Wat doet StartmetGea dan?

StartmetGea kan zorgen voor een uitgebreid plan van aanpak inzake marketing van particulieren en bedrijven. Middels een goede analyse en duidelijk plan van aanpak, ruimschoots en zoveel mogelijk gebruik van sociale media, zetten wij u terug op de kaart of verbeteren uw positie.

Goede contacten met onze partners zorgen er tevens voor dat wij op veel gebieden thuis zijn. Zo kunnen wij al uw internetzaken regelen, uw ICT thuis of op kantoor, sociale media activeren en synchroniseren, flyer en huisstijl ontwikkelen en drukken, uw fotowerk uit handen nemen, beursondersteuning bieden, extra handen aanbieden, en ga zo maar door.

Een compleet pakket van diensten maakt dat u niet meer op zoek hoeft, maar samen met StartmetGea alles in huis heeft.
Doe er uw voordeel mee en mail ons voor een offerte of vrijblijvend gesprek.